Охорона праці ..::.. Методичні рекомендації ..::.. Положення про службу охорони праці

Звіти і вибори

conversation

Освітянська скриня

conversation

Опитування

Як за п'ятибальною шкалою Ви оцінююте діяльність Вашої первинної профспілкової організації?
 
«  травень 2020  »
пвсчпсн
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Положення про службу охорони праці

PDF Друк

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

наказом №. ________

від "____" ________200 __ р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з Законом України "Про охорону праці" служба охорони праці створюється у навчально-виховних закладах для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

1.2. Працівники служби охорони праці мають право видавати керівникам установ., організацій та їх структурних підрозділів обов'язкові для виконання приписи щодо усунення наявних недоліків. Припис спеціаліста з охорони праці, у тому числі про зупинення робіт, може скасувати у письмовій роботі лише посадова особа, якій підпорядкована службі охорони праці.

1.3. Працівники служби охорони праці не можуть бути притягнуті до виконання функцій, не передбачених Законом “Про охорону праці" та положенням.

2. ФУНКЦІЇ ТА ПРАВА СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ.

Служба охорони праці виконує такі основні функції:

2.1. Опрацьовує ефективну цілісну систему управління охорони праці, сприяє удосконаленню діяльності у цьому напрямку кожної посадової особи.

2.2. Проводить оперативно-методичне керівництво роботою з охорони праці.

2.3. Складає разом із структурними підрозділами комплексні заходи щодо досягнення нормативів безпеки гігієни праці та виробничого середовища (підвищення існуючого рівня охорони праці, якщо встановлені норми досягнено).

2.4. Про водить для працівників вступний інструктаж з питань охорони праці.

2.5. Організує разом з керівниками підрозділів:

а) забезпечення працюючих правилами, стандартами, нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними актами з охорони праці, облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, а також шкоди від цих подій:

б) підготовку статистичних звітів з питань охорони праці,

в) роботу методичного кабінету (кутка) охорони праці, пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці шляхом проведення консультацій, оглядів, конкурсів, бесід, лекцій, оформлення інформаційних стендів тощо;

г) підвищення кваліфікації і перевірку знань посадових осіб з питань охорони праці.

2.6. Бере участь у:

а) розслідуванні нещасних випадків та аварій;

б) роботі комісії з питань охорони праці.

2.7. Розглядає листи, заяви та скарги працюючих, з питань охорони праці.

2.8. Надає методичну допомогу керівникам структурних підрозділів у:

а) розробленні заходів з питань охорони праці;

б) розробленні положень, інструкцій, інших нормативних актів про охорону праці, що діють у межах навчально-виховних закладів:

в) роботі постійно діючої комісії з питань атестації робочих місць за умовами праці.

2.9. Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці.

2.10. Розглядає факти наявності виробничих ситуацій, небезпечних для життя чи здоров'я працівників або для людей, які їх оточують і навколишнього природного середовища, у випадку відмовлення з цих причин працівників від виконання дорученої їм роботи.

2.11, Контролює:

а) дотримання чинного законодавства, нормативних актів, виконання працівниками посадових інструкцій з питань охорони праці;

б) виконання приписів органів державного нагляду, пропозицій та подань уповноважених трудових колективів і профспілок з питань охорони праці;

в) відповідність нормативним актам про охорону праці обладнання, машин, механізмів, устаткування, засобів протиаварійного, колективного та індивідуального захисту працюючих, наявність технологічної документації на робочих місцях;

г) своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації з питань безпеки посадових осіб, які виконують роботи підвищеної небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт;

д) проходження попереднього (при прийнятті на роботу) ї періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників;

е) виконання заходів, наказів, розпоряджень з питань охорони праці, а також заходів щодо усунення причин нещасних випадків і аварій.

З. ПРАВА СПЕЦІАЛІСТІВ СЛУЖБИ ОХОРОНИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ

3.1. Представляти у державних та громадських установах при розгляді питань охорони праці.

3.2. Безперешкодно в будь-який час відвідувати об'єкти, структурні підрозділи, зупиняти роботу, дільниць, машин, механізмів та інших засобів виробництва у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих, одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці.

3.3. Перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на об'єктах, видавати керівникам перевіреного об'єкту, обов'язковий для виконання припис за формою згідно з додатком.

3.4. Вимагати під посадових осіб відсторонення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань з охорони правд, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорони праці.

3.5. Вносити пропозиції директору навчально-виховного закладу про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці: порушувати клопотання про заохочення працівників, котрі беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшення умов праці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ  СЛУЖБИ ОХОРОНИ ПРАЦІ

4.1. Працівники служби охорони праці навчально-виховних закладів несуть персональну відповідальність за:

а) невідповідність прийнятих ними рішень вимогам діючого законодавства з охорони праці;

б) невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених Положенням про службу охорони праці та посадовими функціями;

в) недостовірність та несвоєчасність підготовки статистичних звітів з охорони праці;

г) низьку якість проведеного ними розслідування нещасних випадків на виробництві.

 
free pokerfree poker

Вітання!

150101

Дати і події

image

Випадкове фото

Хто на сайті

На даний момент 64 гостей на сайті