ПРО ПРОФСПІЛКУ

Звіти і вибори

conversation

Освітянська скриня

conversation

Опитування

Як за п'ятибальною шкалою Ви оцінююте діяльність Вашої первинної профспілкової організації?
 
«  жовтень 2020  »
пвсчпсн
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Історична довідка про обласну організацію профспілки

PDF Друк

Архівні матеріали свідчать, що перші згадки про освітянську профспілку датовані початком ХХ сторіччя. Офіційно самоорганізація професійного об'єднання краю відбулася у серпн і 1905 року, коли утворилась статутна організація-спілка «Взаємопоміч українського вчительства».

На тодішній території Тернопільщини діяло вісім окружних відділів у Бережанах, Бучачі, Збаражі, Зборові, Копичинцях, Теребовлі, Тернополі, Чорткові. Загальна чисельність спілчан (за різними даними) не перевищувала 1500 осіб.

В умовах національно-визвольної боротьби на теренах Української Народної Республіки починався активний процес розвитку профспілкового руху. Учительство почало об’єднуватися для спільного відстоювання своїх законних прав та інтересів.

Головним завданням спілки було - впровадження навчання на території України українською мовою, реорганізація справи народної освіти на підвалинах волі, демократизації, децентралізації і захист юридичного, культурного та економічного становища членів спілки.

Учительські спілки Тернопільщини активно виступали на захист учителів як в питаннях економічних, правових, культурних, так і їхніх політичних прав.

У період становлення на Україні радянської влади профспілковий рух, в тому числі й в освітянській галузі, то виникав, то занепадав, або скасовувався.

З 1940 року зі встановленням на теренах Західної України більшовицької влади почалась організація профспілки радянського типу. У тодішніх 38 районах і м. Тернополі при відділах освіти було утворено бюро профспілки. У післявоєнний період, починаючи з 1945 року, подекуди в районах бюро профспілки відновлено, а в основному в усіх районах вони почали діяти з 1948 року.

Найчисельнішими на той час були: Чортківська, Кременецька, Бережанська, Мельнице-Подільська, Підгаєцька, Копичинська, Заліщицька та Новосільська районні ланки з кількістю спілчан від 505 до 228 та кількістю профорганізацій від 41 до 18.

Всього тоді в області нараховувалось 708 профспілкових організацій та 7520 спілчан. У чотирьох педагогічних закладах (Кременецькому вчительському інституті, Кременецькому, Бережанському та Чортківському педагогічних училищах) навчались і були членами профспілки майже 1500 студентів (учнів) та 246 викладачів.

Вже через майже 20 років картина чисельності профорганізацій та членства в них значно змінилася. Так, у 1966 році структурні ланки обласної організації нараховували 745 профорганізацій та 19,3 тис. спілчан.

У 5-ти закладах вищої освіти працювали і були членами профспілки 574 особи. Студентів-членів профспілки загалом у цих закладах нараховувалось 2,5 тисячі чоловік.

Двадцять п’ять років тому члени профспілки у загальноосвітній системі складали 70,5% (25800 спілчан), у вищій школі 7,1% (2300 спілчан). Студентів-спілчан нараховувалось 7,9 тис. чол. (22,4%).

За період з 1940 року по 2010 рік керівниками обласного освітянського об'єднання були: Кравченко Григорій Іванович, Кравченко Володимир Афанасійович, Шєредега Віра Павлівна, Плахотнюк Килина Сидорівна, Карабаш Петро Семенович, Дяченко Василь Васильович, ІІІарун Григорій Тимофійович та Юрківський Євген Володимирович.

За період існування Тернопільської обласної організації освітянської Профспілки її назва змінювалась залежно від зміни назв центральних профорганів – від Профспілки працівників початкових і середніх шкіл області у 1943 році до Тернопільської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України у 2000 році.

За період існування Тернопільська обласна організація Профспілки зросла чисельно, організаційно зміцніла, набула нового досвіду у вирішенні освітянських проблем.

На сьогодні обласна організація Профспілки є найчисельнішою серед інших профоб'єднань краю в складі Тернопільської обласної ради профспілок і нараховує понад 52 тисяч спілчан. Питома вага членів освітянської профспілки становить більше 30%. Це - впливова профспілкова ланка в складі профспілкового руху на Тернопільщині.

Організаційне забезпечення діяльності обласної профорганізації здійснюють 17 районних та 1 міська організації профспілки, 13 первинних профспілкових організацій працівників вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та установ освіти, 3 об’єднані первинні профспілкові організації працівників і студентів технічних коледжів та 8 первинних організацій студентів. Загалом профспілковим членством охоплено майже 90 відсотків працюючих в галузі освіти та студентів навчальних закладів області.

Роль профспілки працівників освіти та науки України у громадському суспільстві залежить від багатьох факторів - стану та розвитку самого суспільства, політики влади в освітній галузі та ролі й місця професійної спілки у державі.

За останні роки функціонування профспілки працівників освіти і науки як важливого інституту громадянського суспільства викликає все більше уваги в державі, в тому числі й у нашій області. На це є ряд причин: перш за все - змінилося її місце в суспільстві, а роль у вирішенні проблем соціально-економічного захисту працівників зростає.

Багаторічний досвід діяльності профспілкової організації освітян нашої області підтверджує, що вона дійсно, хоч і не без труднощів, набула притаманних їй функцій представництва, механізмів здійснення та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників. Крім того, сьогодні ніхто не може ігнорувати Профспілку в реалізації економічних, соціальних, духовно-культурних програм для освітян області. Жодна суспільно-значуща подія не відбувається без активної участі та ефективного впливу організації профспілки працівників освіти і науки України, починаючи з первинки, де консолідація сил та активність у своїх діях є пріоритетними у досягненні мети - забезпеченні контролю за дотриманням роботодавцем вимог законодавства, що регулює діяльність системи освіти, належної оцінки та оплати праці, створення належних умов для здійснення професійної діяльності, розвитку та вдосконалення творчих здібностей тощо.

Першочергове значення в ході розвитку профспілкового руху Тернопільщини надавалося зміцненню організаційної основи, посиленню внутрішньоспілкової дисципліни, поліпшенню індивідуальної роботи, формуванню громадської думки щодо мотивації профспілкового членства і позитивного іміджу профспілки, удосконаленню системи навчання профактиву через упровадження нових форм і методів, залученню нових членів профспілки.

Історія розвитку та удосконалення профспілкового руху освітян Тернопільщини свідчить про намагання будувати конструктивний діалог із владою. Раніше, коли було потрібно, говорила вулиця, майдан. Разом з тим спілчани усвідомлювали та усвідомлюють всю відповідальність за стабільність у галузі та спокій у колективах. Тому тепер питання розвитку та вдосконалення соціального діалогу, дотримання принципів соціального партнерства є надзвичайно важливими в процесі досягнення справедливих і законних вимог, адже соціальний діалог - це основа формування національної політики.

Історія майбутнього розвитку професійної спілки буде, безперечно, характеризуватися спонуканням влади до справжнього визнання освіти і науки державними пріоритетами, а не на рівні декларацій.

Організація профспілки працівників освіти і науки має ким і чим гордитися. Її структурні ланки - районні організації, первинки установ і закладів освіти мають свою історію розвитку, яка характеризується конкретними справами та досягненнями щодо захисту прав та інтересів, гарантованих чинним законодавством України.

Кожний п’ятирічний термін діяльності організаційних ланок обласної організації профспілки вплітає нові віхи в історію їх розвитку. Від конференції до конференції збагачується та удосконалюється не тільки досвід профспілкової роботи, а й авторитет організації, наближення її діяльності до рівня європейських профспілок, чисельність яких набагато менша, а сила впливу на роботодавців та владу в десятки разів більша.

Ми самі творимо історію профспілкового руху, а історія вчить нас зберігати всі позитивні надбання, пов’язані з уміннями та навичками самоорганізації працюючих для захисту власних прав та інтересів.

Значний внесок у розбудову профспілкового руху області за роки незалежної України вклали Баран М.М., який очолював Шумську РОППО 28 років, Вовчук Н. А. – очолювала Зборівську РОППО протягом 21 року, Шинкарик М.І. – працював на виборній посаді голови первинної організації ТНЕУ протягом 16 років, Гладчук С.В. – голова Козівської РОППО з 2000 по 2010 роки.

Добрими організаторами профспілкових справ, захисниками прав та інтересів людей найманої праці, лідерами освітян протягом 31 року є Слободянюк Д.М. - голова Теребовлянської РОППО, Прогодюк О.В., Малицький М.П., Солян І. В. - голови Заліщицької, Борщівської та Збаразької районних організацій профспілки зі стажем роботи на виборній профспілковій роботі понад 20 років, Яровенко Г.В., Смерека Л.В., Тимчишин О.І. - голови первинних організацій профспілки ВПУ №10, Зборівського коледжу та Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної освіти зі стажем профроботи до 20 років. За час багаторічної роботи на посадах голів виборних профорганів вони внесли вагомий вклад у зміцнення й розвиток профспілкового руху, зростання авторитету профспілки серед освітян та громадськості області.

Уміння налагоджувати діалог і розвивати соціальне партнерство з дотриманням принципу співро­бітництва, що реалізується у формах проведення переговорів, укла­дення колективних договорів та угоди, характеризує профспілкових лідерів: Лановеччини - Мокей Л.І., Бережанщини - Джумана Б.М., управління освіти і науки Тернопільської ОДА - Ляха Я.С.

Активно працюють з людьми, постійно дбають про вирішення проблем соціального розвитку установ і закладів освіти, соціально-економічних питань членів профспілки Чечуріна Л.І., Ракочий І.С., Трач Г.І., Голубович В.М., Стефанишин В.В. - голови Кременецької, Тернопільської, Підволочиської, Гусятинської, Монастириської райпрофорганізації, Григорук А.А., Жаровський О.С., Ковальчук Ф.П., - голови первинних профорганізацій ТНПУ ім. В.Гнатюка, ТНТУ ім. І. Пулюя, Чортківського педучилища ім. О.Барвінського.

Належну увагу приділяють поліпшенню умов праці та навчання, матеріально-побутовому обслуговуванню членів профспілки голови первинних профорганізацій працівників Галицького інституту ім. В.Чорновола, Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т.Шевченка, Тернопільського комерційного коледжу (­Зарихта О.В., Райчук В.М., Кедись С.М.), голови об’єднаних організацій профспілки Тернопільського, Гусятинського технічних коледжів (Кутко О.М., Ойойко Н.М.) та профорганізацій студентів ТНПУ ім. В.Гнатюка і Тернопільського комерційного коледжу (Місько В.В., Галайко О.Я.)

Активна життєва та громадська позиція щодо вирішення проблем студентства, формування такої ж позиції у молодіжному середовищі - характерна риса у роботі Стадницького М.А., Кравця О.І., Сімчука С.Р. - голів студентських первинок ТНЕУ, ТНТУ ім. І.Пулюя та Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Т.Шевченка.

Добре налагоджена співпраця з питань соціально-трудових відносин між адміністрацією та лідерами профспілкових організацій працівників та учнів Скалатського профтехучилища №23 Загоруйко Н.І. й Довгань Н.Р.

Відстоюють інтереси членів освітянської профспілки через активну роботу в обласній раді депутати Рій Є.В., Демчук С.Л. - голови Бучацької та Шумської райпрофорганізацій.

Уміло організовують спортивно-масову та туристсько-краєзнавчу роботу на рівні області Торончук В.В., Кухарський А.Б. - голови Чортківської районної та Тернопільської міської організацій профспілки.

Професійне консультування членів профспілки з різних напрямків роботи, в т.ч. через електронну пошту, є добрим чинником мотивації профспілкового членства у Підгаєцькій РОППО (голова Мізик Я.Б.).

Із року в рік історія професійної спілки освітян області збагачується, із покоління в покоління передається все те позитивне, що з честю було надбано і примножено нашими попередниками. Тому, безперечно, майбутнє Профспілки це - подальше зростання її авторитету та впливу на вирішення важливих питань життєдіяльності її членів.

 

 
free pokerfree poker

Вітання!

150101

Дати і події

image

Випадкове фото

Хто на сайті

На даний момент 21 гостей на сайті