Юрій Кулик: «ГОЛОВНИЙ ПРІОРИТЕТ ПРОФСПІЛОК - СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ЛЮДИНИ ПРАЦІ»

Друк

imagesЗараз у суспільстві активно обговорюються соціальні ініціативи Президента України Віктора Януковича, які передбачають покращення життя простих людей. Зрозуміло, що величезну роль у вирішенні цих питань можуть і повинні відігравати профспілки, головна мета діяльності яких і є захист соціально-економічних інтересів працівників. Як вони вирішують це завдання, що планують зробити для створення гідних умов праці та стандартів життя? На ці та інші запитання сьогодні відповідає Голова Федерації профспілок України Юрій Кулик.

ВИРІШУВАТИ ПРОБЛЕМИ ЧЕРЕЗ СОЦІАЛЬНИЙ ДІАЛОГ

- Юрію Миколайовичу, перш за все, як профспілки оцінили соціальні ініціативи Президента?

- Федерація профспілок України надзвичайно позитивно сприйняла проголошення нових соціальних ініціатив Глави держави, які відповідають позиції профспілок та очікуванням людей праці. Професійні спілки як соціальний партнер Уряду висловлюють готовність активно включитися до вирішення поставлених завдань щодо значного підвищення соціальних гарантій, заробітних плат трудящим, пенсій ветеранам праці і війни, подолання бідності і нерівності доходів, розвитку новітнього виробництва і створення високооплачуваних робочих місць, реалізації програм будівництва житла, які потребують спільної роботи всього суспільства.

- А що конкретно вже зроблено Федерацією профспілок України щодо підвищення соціальних стандартів, створення гідних умов праці та життя?

- З ініціативи ФПУ в листопаді 2011 року створено робочу групу з представників зацікавлених центральних органів виконавчої влади та профспілок, яка розглядає можливість удосконалення Методології визначення розміру прожиткового мінімуму задля забезпечення максимальної відповідності цього стандарту реальному рівню та динаміки зміни цін. Протягом І кварталу 2012 року ця робоча група підготувала для учасників колективних переговорів на національному рівні пропозиції щодо вдосконалення законодавчого та методологічного врегулювання питання розрахунку відповідно до чинного законодавства прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який є основою для визначення державних соціальних гарантій, зокрема мінімальної заробітної плати, та провела розрахунки відповідно до чинного законодавства прожиткового мінімуму для працездатних.

Найближчим часом має бути завершено актуалізацію наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для визначення прожиткового мінімуму. ФПУ домагатиметься врахування у структурі прожиткового мінімуму працездатних осіб суми податку з доходів фізичних осіб та прийняття нової постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення». Під час зустрічі Прем’єр-Міністра України Миколи Азарова з профспілками 27 січня ми передали йому пропозиції щодо розгляду та прийняття Урядом відповідних рішень з соціально-економічних питань. Багато з них вже реалізовані. Взагалі ми намагаємося вирішувати проблеми не через конфронтацію з органами влади і роботодавцями, а через соціальний діалог.

- ФПУ велику увагу приділяє питанням соціального захисту найуразливіших верств населення – малозабезпечених сімей, сімей з дітьми, ветеранів війни і праці, інвалідів, зокрема, в частині надання соціальної допомоги, гарантій, пільг тощо. На Вашу думку, що тут ще треба зробити для покращення життя цих категорій громадян?

- ми намагаємося достукатися до влади щоб відмовитися від застосування при визначенні соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям неконституційного тимчасового показника «рівень забезпечення прожиткового мінімуму», який фактично занижує рівень державних допомог їз-за хронічної недостатності коштів у державному бюджеті на цю мету, по своїй суті не є державним соціальним стандартом і нівелює значення прожиткового мінімуму як базового соціального стандарту.

Така позиція профспілок підтримується і Президентом України Віктором Януковичем, який наголошував на необхідності ліквідації цього показника, оскільки його застосування порушує конституційні права громадян. На жаль, Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» збережено застосування цього показника для призначення допомоги малозабезпеченим сім'ям.

На низькому рівні залишається і виплата допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Нині відповідно до Закону «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» допомога надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не менше 130 гривень. Така допомога є вкрай низькою. При цьому мінімальний розмір допомоги (130 грн.) не переглядався з 2008 року.

Неврегульованим залишається питання щодо обчислення сукупного сімейного доходу, оскільки від його суми визначається як право на отримання відповідної соціальної допомоги так і її розмір. На думку профспілок, при визначенні сукупного доходу для призначення соціальної допомоги слід враховувати ту величину доходу, яку фактично отримала особа.

Враховуючи зазначене, я звернувся до Віце-прем'єр-міністра України – Міністра соціальної політики України Сергія Тігіпка з пропозиціями щодо внесення змін до окремих законодавчих та інших нормативно-правових актів, які визначають рівень та порядок надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, а також сім'ям з дітьми.

Сьогодні також налагоджено тісну співпрацю з Всеукраїнською громадською організацією «Союз Чорнобиль України». Ми провели ряд спільних заходів, спрямованих на недопущення звуження обсягу розмірів компенсаційних виплат та соціальної допомоги, визначених Законом «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».  Я як Голова ФПУ звернувся до Президента України, Верховної Ради України, підприємств, установ, організацій, громадськості з вимогою забезпечити виконання законодавчо встановлених норм і гарантій для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, зокрема вжити усіх можливих заходів щодо недопущення звуження розміру та обсягів існуючих прав, в тому числі права на достатній життєвий рівень для себе та своєї сім’ї, гідне соціальне забезпечення та соціальний захист.

ЯК ЗУПИНИТИ ЦІНОВИЙ ТАЙФУН?

- Юрію Миколайовичу, не секрет, що зараз людям дуже складно боротися і виживати в умовах постійного зростання тарифів і цін. Які кроки здійснюють профспілки у цьому напрямі?

- Дійсно, в умовах постійного підвищення цін і тарифів для населення на харчові продукти, природний газ, електроенергію, житлово-комунальні послуги, послуги охорони здоров’я та освіти реальною допомогою громадянам стало продовження та активізація співпраці профспілок з усіма гілками влади з питань формування та реалізації державної політики ціноутворення. Відсутність єдиного державного органу з питань додержання державної дисципліни цін тільки поглиблювало дестабілізацію цінової ситуації на споживчому ринку, з чим профспілки миритися не могли.

Наприкінці минулого року ФПУ вдалося домогтися позитивного результату у питанні утворення Державної служби з питань ціноутворення та створення єдиної системи органів державного контролю за цінами. Позицію профспілок було оголошено на засіданні Кабінету Міністрів України 7 грудня 2011 року та доведено до відома Президента України. Глава держави  своїм Указом утворив Державну інспекцію з контролю за цінами.

У лютому вже цього року Кабінет Міністрів України подав на погодження СПО проект Положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами, у якому враховано вимогу профспілок щодо залучення всеукраїнських об’єднань профспілок до роботи Інспекції з контролю за додержанням державної дисципліни цін.

Сьогодні вже активізовано роботу територіальних членських організацій ФПУ з налагодження тісного ділового контакту з новоствореною Інспекцією.

- А є конкретні приклади вирішення питань, пов’язаних з ціновою політикою?

- Звичайно. Завдяки активній позиції ФПУ, наприклад,  підвищення тарифів на пасажирські перевезення залізничним транспортом на початку 2012 р., запропоноване Мінінфраструктури на 60%  після проведення попередніх консультацій було знижено до 14,3% і буде стосуватися тільки пасажирських перевезень у купейних вагонах.

ФПУ також домоглася перегляду підходів до формування цін і тарифів на послуги природних монополій, розширення повноважень місцевої влади у частині методів цінового регулювання та організації перевірок обґрунтованості підвищення цін і тарифів у взаємодії з громадськістю. Зокрема, прийнято постанову Кабінету міністрів України «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» та Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо процедури встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги».

Цілеспрямовані та активні дії ФПУ (звернення до владних структур, виступи у ЗМІ, засіданнях Кабінету Міністрів України, проведення соціального діалогу тощо) спрямовані проти масштабного зростання цін і тарифів без вжиття урядом конкретних додаткових заходів соціального захисту населення, і у першу чергу адекватного зростання трудових доходів працівників.

Наприклад, на засіданні Кабінету Міністрів України 18 січня ц.р. ФПУ запропонувала поновити норму щодо індексації заощаджень у статті 3 Закону «Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України». Цю позицію ФПУ відстоюватиме під час супроводження законопроекту у Верховній раді України.

ПЕНСІОНЕРАМ – ОСОБЛИВУ ТУРБОТУ

- Як відомо, у жовтні 2011 року до пенсійного законодавства внесено зміни…

- Але вони жодним чином не вирішили проблеми фінансової стабілізації та соціальної справедливості в пенсійній системі.

На одному з засідань Президії ФПУ було розглянуто питання щодо подальших дій профспілок для забезпечення пенсійних прав громадян та визначено низку завдань, які поставлені для виконання профспілками усіх рівнів.

Зокрема, це стосується питань легалізації та збільшення чисельності зайнятого населення, легалізації заробітної плати та її підвищення, реформування системи оплати праці, подальшого удосконалення пенсійного законодавства тощо. Для обговорення та віднайдення шляхів з врегулювання проблем, наявних у пенсійній системі, ФПУ за участі представників Мінсоцполітики та Пенсійного фонду було проведено засідання «круглого» столу на тему: «Пенсійне забезпечення: аналіз стану та перспективи його реформування». На засіданні були обговорені питання, зокрема, щодо осучаснення й індексації розмірів пенсій, перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам, призначення і виплати  пенсій на пільгових умовах та за вислугу років, удосконалення порядку обчислення страхового стажу, звільнення солідарної пенсійної системи від невластивих виплат, сплати страхових внесків різними суб’єктами пенсійного страхування, уніфікації пенсійного законодавства тощо.

- Юрію Миколайовичу, а що було зроблено з ініціативи профспілок на рівні законодавства?

- ФПУ було ініційовано внесення до Верховної Ради України проекту Закону «Про внесення змін до законів України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». На жаль, зазначений законопроект Комітетом ВРУ з питань соціальної політики та праці не був підтриманий, а згодом знятий з розгляду. На початку лютого 2012 року ФПУ підготувала законопроект про внесення змін до пенсійного законодавства у новій редакції та надіслала до Комітету ВРУ з питань соціальної політики та праці. Додамо, що у рамках співпраці з органами Пенсійного фонду щодо забезпечення наповнення бюджету Фонду ФПУ звернулася до членських організацій щодо проведення спільно із сторонами соціального діалогу заходів для погашення економічно активними підприємствами заборгованості перед Пенсійним фондом зі сплати страхових внесків та єдиного соціального внеску, заборгованості з відшкодування пільгових пенсій. Сьогодні опрацьовується питання нової Угоди між Пенсійним фондом і ФПУ про співпрацю з питань пенсійного забезпечення.

Із газети "Профспілкові вісті"(№ 15, 12.04.2012р.)