Підбито підсумки за рік

Друк
Вівторок, 15 березня 2011, 06:52

ЗВІТ

ради Тернопільської обласної організації

профспілки працівників освіти і науки України за період роботи 

з 27 квітня по 31 грудня 2010 року

sajt_002Шановні колеги! Відповідно до статутних вимог нашої Профспілки та Положення про обласну організацію профспілки працівників освіти і науки України керівники виборних органів та делеговані до них щорічно звітуються перед ними про проведену роботу.

Обов’язки і повноваження голови обласної організації виписані у вищезгаданому положенні.

Насамперед, необхідно хід та результати діяльності нашої організації пов’язати із ситуацією, що склалася на сьогодні у стосунках між Профспілкою та органами державної влади у процесі вирішення життєво важливих питань функціонування галузі освіти та створення умов для реалізації законодавчо гарантованих працівникам прав та інтересів.

На сьогодні попри рутинну роботу ФПУ, ЦК Профспілки та виборних профорганів низових ланок залишається надто багато невирішених проблем щодо покращення умов для здійснення професійної діяльності освітян. Щоб констатувати особливі досягнення Профспілки, потрібні факти, які б свідчили про врахування законодавцями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування позиції профспілкової сторони, яка відображає загальний стан галузі та настрої її працівників.

Розуміння державою пріоритетності освіти і науки залишається на декларативному рівні, а це, на думку освітян, не зовсім сприяє покращенню якості освіти, від рівня якої залежить майбутнє всієї нації. Інакше як зрозуміти невиконання протоколу домовленостей, в якому йшлося про виділення асигнувань для поетапного підвищення розмірів оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників з метою приведення їх у відповідність до вимог ст.57 Закону України «Про освіту», забезпечення диференціації заробітної плати та поширення виплати 20-відсоткової надбавки з метою підвищення престижності педагогічної праці для всіх категорій педагогічних працівників. На жаль, зазначені домовленості залишилися нереалізованими. Більш того, урядова сторона не відреагувала на лист ЦК Профспілки щодо повторної зустрічі для обговорення нагальних питань та визначення шляхів їх вирішення, хоч саме така пропозиція була внесена Першим віце-прем’єром А.П. Клюєвим у ході підписання зазначеного вище протоколу. Викликають занепокоєння формальні відповіді Міністерства фінансів України щодо порушених Профспілкою проблем. На це, зокрема, звернута увага листі від 15.02.2011р. №02-5/87 голови ЦК Профспілки працівників освіти і науки Г.Ф. Труханова до Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова.

Порушуються домовленості і за Генеральною угодою на 2010-2012 роки в частині оплати праці працівників бюджетної сфери на основі Єдиної тарифної сітки, а також невиправданого зволікання з виконання доручення Віце-прем’єр-міністра соціальної політики України С.Л. Тігіпка від 21.11.2011р. щодо проведення консультацій зі стороною профспілок щодо підвищення до кінця 2011 року посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду ЄТС. Лист щодо такого грубого порушення домовленостей Кабінетом Міністрів України надісланий С.Л. Тігіпку першим заступником керівника Спільного представницького органу профспілок, заступником Голови ФПУ Г.В. Осовим.

Це тільки окремі приклади не тільки непоступливості на сьогодні влади щодо виконання домовленостей, а системної роботи профспілок в плані цивілізованого вирішення проблем освітньої галузі.

Що найбільш хвилює зараз працівників освіти чи людей у процесі будь-якого виробництва?

Перш за все, зайнятість (можливість мати роботу, працювати), отримувати за неї винагороду, зарплату, премії; а також пенсії, стипендії (їх рівень і своєчасність виплат), соціальні гарантії, соціальна індексація, соціальне страхування і соціальна підтримка.

Наприклад, зарплата працівників освіти і науки та її величина формується централізовано і, в основному, з державного бюджету. За минулих кілька років профспілка освіти багато зробила для вирішення проблеми зарплати. Постійним тиском на уряд її вдавалося регулярно збільшувати.

А що ми спостерігаємо тепер? Зарплати є фактично замороженими, а рівень інфляції сприяє зубожінню освітян, невпевненості у завтрашньому дні, позбавляє відчуттів комфортності перебування у трудовому колективі, що є передумовою зниження престижності професії педагога. Негативні наслідки цього можуть не забаритися навіть попри консервативність галузі.

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» визначає, що метою професійної спілки є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, і окреслив правове поле, місце, роль та функції профспілок у суспільстві і державі, значно розширив їх права, підвищив відповідальність за свої дії.

Виходячи саме з цих завдань, є потреба звітувати про те, що зроблено на сьогодні за звітний період і про подальші перспективи роботи ради обласної організації профспілки та її президії.

За період від XIX обласної звітно-виборної конференції проведено 3 засідання ради та 8 - президії ради. З них 1 засідання ради та 2 - президії були позачерговими. Проведення окремих із них було зумовлено соціально-економічною ситуацією в галузі та плануванням наших подальших дій.

Президією ради обласної організації та її виконавчим апаратом вивчено роботу 5 районних та 4 первинних профорганізацій обласного підпорядкування. Вивчення ефективності діяльності організаційних ланок облорганізації проводилось з 9 питань за 6 основними напрямками.

На засіданнях ради та президії ради було розглянуто:

- стан організаційно-масової роботи та дотримання норм Статуту галузевої профспілки – 11;

- стан виконання положень угоди між управлінням освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації та радою обласної організації профспілки працівників освіти і науки - 1;

- рівень ефективності співпраці органів управління освітою та обласної організації профспілки працівників освіти і науки України щодо захисту прав та інтересів працівників, гарантованих чинним законодавством України – 1;

- стан ефективності роботи щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників освіти та відповідних дій організаційних ланок облорганізації – 4;

- стан організації громадського контролю за дотриманням адміністраціями законодавства про працю в установах і закладах системи освіти області – 2;

- стан умов та охорони праці, спільної роботи органів управління освітою, установ і закладів освіти, виборних профорганів, спрямованої на виконання положень Закону України ”Про охорону праці”, створення безпечних умов праці та навчання – 2;

- стан організації культурно-масової та спортивно-масової роботи, оздоровлення членів профспілки та їх дітей – 2;

Окрім цього, розглянуто 11 питань фінансового характеру та кошторису і 17 – безпосередньо пов’язаних із організаційною діяльністю облорганізації профспілки.

Загалом від квітні 2010 року на засіданнях ради було розглянуто 8 та президії ради - 52 питання.

Також вивчено й розглянуто на засіданнях президії стан виконання організаційними ланками профспілки раніше прийнятих рішень з 9 питань. За підсумками обговорення виконання 8 постанов з контролю знято, а контроль за виконанням постанови ради від 19.03.2008 № Р-01/2 «Про роботу ради Чортківської районної організації профспілки щодо підвищення ролі первинних організацій установ і закладів освіти в організаційному зміцненні профспілки, їх авторитету в суспільному житті» продовжено ще на один рік через невиконання переважної більшості рекомендованих пунктів.

Загалом вивченням охоплено всі напрямки профспілкової діяльності. План роботи ради облорганізації профспілки на 2010 рік виконано за винятком двох питань, перенесених для вивчення на 2011 рік за погодженням президії ради.

Мною особисто з квітня минулого року відвідано 10 районних та 18 первинних організацій профспілки, проведено 2 зустрічі з трудовими колективами та ряд зустрічей із членами профспілки, керівниками органів управління освітою. Розумію, що це надто мало. Тому до планування роботи надалі ми застосували трохи інші підходи.

Насиченість питань плану роботи ради облорганізації профспілки дає можливість більше бувати в первинних організаціях, спілкуватися із спілчанами. Хоча ця ділянка потребувала систематизації і оптимізації. Це враховано в процесі планування роботи на 2011 рік. Зокрема, протягом року буде проведено день обласної організації профспілки у кожному районі. Таку можливість будемо старатися використати й для профорганізацій закладів освіти, які є нашими організаційними ланками.

Вважаємо, що секційна модель роботи з профактивом допоможе підвищити не тільки рівень внутріспілкової роботи, а й виявити проблеми, які є специфічними для кожної із систем освіти, тому сьогодні нам таку можливість треба розглянути.

Серед питань з основних напрямків діяльності певне місце займала навчально-методична робота.

Для голів виборних профорганів підготовлено ряд методичних рекомендацій з організаційно-масової роботи, пам’ятки з питань вивчення стану охорони та умов праці, організації громадського контролю виборними профорганами за дотриманням законодавства про працю та здійснення контролю за колдоговірним регулюванням трудових відносин у закладах та установах освіти, з питань щорічної звітності виборних профорганів про свою діяльність.

Проведено навчання голів виборних профорганів із чотирьох основних напрямів діяльності. Зокрема, проведено навчання голів районних організацій профспілки та новообраних голів первинок закладів освіти області на базі дитячого оздоровчого табору «Зорепад» Теребовлянського району. Також новообраних голів первинних профорганізацій залучено до навчання в облпрофраді. Організовано навчання головних бухгалтерів і скарбників виборних профорганів з питань застосування положень нового податкового кодексу в оподаткуванні профспілкових доходів і витрат.

У наших планах – створення методичного кутка та системний випуск збірників методичних матеріалів на допомогу керівнику виборного профоргану.

Члени президії та виконавчий апарат взяли участь в обговоренні та підготовці пропозицій до проектів таких важливих документів як: Статут профспілки працівників освіти і науки України, Податковий кодекс України, Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи».

Зокрема істотних пропозицій та зауважень облорганізацією профспілки надіслано:

- до проекту Статуту профспілки працівників освіти і науки України – 4;

- до проекту Податкового кодексу - 10;

- до законопроекту щодо пенсійного реформування - 6 та опротестовано 4 статті законопроекту як антисоціально спрямовані.

Починаючи від звітно-виборної конференції – 27.04.2010р. – новообраною радою та її керівництвом направлено ряд вимог та звернень як до центральних так і до місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на захист прав та інтересів спілчан.

Зокрема, у травні було направлено подання голові Тернопільської обласної ради п. Кайді О.М. та голові обласної державної адміністрації п. Сухому Я.М. (а пізніше і п. Цимбалюку М.М.) щодо вирішення питання проведення безкоштовних медичних оглядів працівників закладів освіти обласного підпорядкування. Питання вирішено позитивно.

У липні було організовано членів профспілки працівників освіти області для участі в акції протесту в м. Тернопіль та збір підписів проти підвищення цін на газ.

У вересні за рішенням президії ради обласної організації направлено звернення Президенту України п. В.Ф. Януковичу, Голові Верховної Ради України п. В.М. Литвину, Прем’єр-міністру України п. М.Я. Азарову з вимогою забезпечити виконання ст.57 Закону України «Про освіту» та положення Єдиної тарифної сітки щодо встановлення розміру першого тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати. Аналогічні вимоги направлено голові Тернопільської ОДА М.М. Цимбалюку та голові обласної ради О.П. Кайді. Отримано відповіді, що вимоги будуть враховані при формуванні бюджету.

У січні 2011 року направлено звернення з вимогами до Президента України В.Ф. Януковича, Голови Верховної Ради України В.М. Литвина, Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова не допустити ревізії діючого пенсійного законодавства в бік його погіршення. Разом із вимогами були надані й відповідні пропозиції до проекту нового пенсійного законодавства. Аналогічні пропозиції та вимоги щодо активізації протестних дій, спрямованих на захист пенсійних прав освітян, направлено Федерації профспілок України. Отримано відповіді Комітету Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів і Департаменту пенсійного забезпечення Міністерства праці та соціальної політики України, що наші вимоги і пропозиції вивчаються і будуть розглянуті при доопрацювання законопроекту.

Виконавчим апаратом та окремими головами організацій профспілки було підготовлено ряд істотних пропозицій ФПУ з питань тематики та організації випуску бібліотечки голови профспілкового комітету.

У процесі статутної діяльності апаратом облорганізації та президією ради враховуються пропозиції голів виборних профорганів щодо удосконалення окремих напрямків роботи, а саме:

- з метою упорядкування виплат матеріальної допомоги членам профспілки з обласного профбюджету розроблено орієнтовні пропозиції щодо відрахувань на матеріальну допомогу у відсотках від відрахованих обласній організації внесків та розмірів матеріальної допомоги членам профспілки;

- з метою упорядкування виплат премій керівникам і головам профорганізацій установ освіти та нагородження цінним подарунком ради Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України установ освіти області з нагоди ювілейних дат розроблено і затверджено президією ради Положення про ці види відзначень:

  • «Положення про премію ради обласної організації профспілки працівників освіти і науки України керівникам і головам профорганізацій установосвіти області з нагоди ювілейних дат»; 
  • «Положення про нагородження цінним подарунком ради Тернопільської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України установосвіти області з нагоди ювілейних дат».  

Додатково розроблено цілу систему заохочень обласної організації профспілки працівників освіти і науки України (7 видів), мета яких стимулювання керівників виборних профорганів та членів профспілки до активної громадської діяльності, яка б відображала не тільки прагнення до кращого життя, а й приносила конкретні результати. До випуску вже готовий інформаційний бюлетень, де буде розміщено перелік заохочень, положення про них та ін.

Питання інформаційного забезпечення діяльності облорганізації профспілки є невід’ємною частиною роботи її керівництва та апарату. З цією метою:

- систематизовано випуск інформаційного бюлетеня «Профспілковий кур’єр»;

- видаються збірники найважливіших документів у цифрах, фактах та документи, які свідчать про дії ФПУ, ЦК Профспілки працівників освіти і науки (звернення, листи та відповіді на них, повідомлення тощо) щодо захисту соціально-економічних прав та інтересів освітян;

- готується до випуску збірник методичних матеріалів на допомогу головам виборних профорганів.

- активно використовуються електронні засоби обміну інформацією між районними організаціями профспілки

Щодо останнього, то використання таких можливостей на рівні організаційних ланок залишається, на жаль, недостатнім, хоч це не просто вимога часу, а необхідність.

За звітний період я двічі був учасником обговорення питань, які стосувалися нашої галузі, у Тернопільському прес-клубі реформ. Останнє засідання «круглого столу» було присвячене проведенню пенсійної реформи в Україні, де я представляв позицію нашої профспілки щодо пенсійного реформування.

Практично створений сайт обласної організації профспілки. Сьогодні ми проведемо його презентацію. Це дуже важливий чинник поширення інформації про нашу роботу, діяльність вищестоящих профорганів та мотивації профспілкового членства, оскільки багато спілчан матимуть можливість бути постійно в курсі подій і фактів, пов’язаних із захистом їх же прав та інтересів.

На жаль, не налагоджено ще випуску власної газети, оскільки процедура її створення складна і недешева. Однак, за домовленості з головним редактором обласної газети «Свобода» є можливість за помірну вартість систематично поміщати на її шпальтах профспілкову інформацію. Навіть розглядається можливість створити свою вкладку в цій газеті. Це вигідно, тому що не виникали б проблеми з її доставкою безпосередньо до читача. Проте, можливість така може бути реалізована у випадку підписки «Свободи» кожною первинкою області. Це й не дивно – ринкові відносини диктують свої умови.

Проте, у цій же газеті ми помістили кілька статей, присвячених 105-річчю від часу створення професійної спілки освітян області.

Запропонували ми управлінню освіти і науки ОДА розглянути питання щодо проведення профспілкових уроків. Це виглядає у сьогоднішніх умовах малоймовірним, навіть дещо авантюрним із зрозумілих причин. Однак, треба думати і діяти на перспективу, тому вже зараз необхідно узагальнювати досвід проведення таких уроків, зокрема у м. Києві та досвід зарубіжних країн.

Надання правової допомоги та юридичні консультації залишаються актуальними, особливо в теперішніх соціально-економічних умовах діяльності галузі освіти.

У виконавчому апараті облорганізації профспілки і, зокрема, юрисконсультом організовано надання кваліфікованої юридичної допомоги з питань:

- своєчасності виплати заробітної плати;

- дотримання чинного законодавства під час прийняття на роботу та звільнення працівника;

- дотримання прав працівника під час проведення атестації педагогічних працівників;

- передбачення в бюджетах встановлення надбавок працівникам за складність і напруженість у роботі;

- проведення загальнообов’язкових профілактичних медичних оглядів на безоплатній основі для працівників освіти;

- надання додаткових відпусток;

- оформлення пенсій;

- оплати праці за сумісництвом;

- порядку та умов укладання контрактів;

- укладання угод і колдоговорів

- пільг і компенсацій та ін.

- інші.

Надалі пріоритетними напрямами правової роботи будуть:

- представлення інтересів членів профспілки в судах, інших органах державної влади і місцевого самоврядування;

- надання безоплатної правової допомоги профспілковим організаціям, членам профспілки;

- проведення системної консультаційно-роз’яснювальної роботи;

- навчання профактиву з питань законодавства про працю, про охорону праці, про освіту;

- протидія порушенню чинного трудового законодавства та обмеження трудових прав та інтересів працівників освіти, гарантій щодо їх матеріального забезпечення.

Тільки особисто мною надано спілчанам близько двох десятків індивідуальних та групових консультацій з питань налагодження нормальних стосунків роботодавця з працівником, забезпечення дотримання закону України «Про охорону праці», порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці та ін. Здебільшого такі консультації та поради стосується питань охорони праці, оскільки відповідаю саме за цю ділянку роботи.

За період з квітня 2010 по січень 2011 року:

- надано консультації – 550;

- розглянуто письмових звернень – 22;

- підготовлено позовів та ін. документів – 12;

- організовано представництв у судах – 3;

- підготовлено питань на розгляд ради та президії – 6;

- проведено навчальних семінарів – 3.

Ведеться індивідуальний прийом з цих питань у виборних профорганах усіх рівнів.

Кращі результати роботи в цьому напрямку спостерігаються там, де налагоджена активна співпраця між спеціалістами апарату ради обласної організації профспілки та головами райорганізацій профспілки.

Вагоме місце в нашій роботі займає спортивно-оздоровча та культурно-масова робота.

5-6 червня 2010 року ми взяли участь у літній міжгалузевій спартакіаді серед команд трудових колективів виробничої і соціальної сфер. Честь обласної організації профспілки відстоювала збірна команда ТНЕУ. У загальному заліку наша команда зайняла ІІ місце.

У жовтні цього ж року на спортивних майданчиках ТНТУ ім. І.Пулюя та ТНЕУ відбулася X обласна спартакіада працівників  ВНЗ I-IV рівнів акредитації, головним організатором якої традиційно виступила обласна організація профспілки працівників  освіти і науки.

Слід відмітити, що у спартакіаді брали участь команди ВНЗ, які не є членами нашої профспілки, і фінансування участі цих команд проводили профспілкові організації цих закладів.

Переможцями спартакіади у всіх групах ВНЗ стали представники тільки нашої профспілки, отримавши кубки, дипломи та грошові винагороди від обласної організації профспілки.

Організовано та проведено чергові щорічні обласні змагання вчителів зі спортивного туризму. З 10 по 12 вересня 2010 року XL за рахунком змагання у трьох видах відбулися на Лановеччині, присвячені 110-ій річниці від дня народження нашого видатного земляка О. Смакули.

За участі облорганізації профспілки проведено змагання «Школа безпеки».

Однак, з різних причин не відбулася спартакіада серед працівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів освіти області. Проведення таких змагань внесено до плану роботи ради облорганізації профспілки на 2011 рік.

Зосереджували ми свою увагу й на удосконалення культурно-масової роботи, проведенні заходів (конкурси, огляди, відзначення знаменних дат тощо), які сприяли підвищенню загального культурного та професійного рівня, мотивації профспілкового членства та поширення іміджу організації профспілки.

Безпосередньо обласною організацією профспілки, чи за організаційної та фінансової підтримки (спільно з управління освіти і науки ОДА, обласною радою профспілок) проведено в різних номінаціях конкурси:

- «Студент року»;

- «Учитель року»;

- на кращого профспілкового лідера-жінку;

- на кращу профспілкову організацію;

- на кращу організацію оздоровлення дітей;

- молодих талантів «Надія».

З різних причин підведення підсумків конкурсу «Студент року» переносилось кілька разів, хоч ми, як творці та організатори цього заходу, були готові до його проведення у визначені строки.

Відзначено у минулому році День працівників освіти, День профспілкового активіста та 105-річчя діяльності професійної спілки освітян нашої області.

Організовано святкування Новорічної ялинки для дітей членів профспілки.

Доброю традицією є новорічні привітання дітей-сиріт з числа студентів (членів нашої профспілки) та ветеранів праці з числа профспілкового активу. До дня Святого Миколая їм було підготовлено вітання та закуплено подарунки.

Підтримка обдарованої учнівської та студентської молоді також стає актуальним питання в умовах сьогодення. До ФПУ нами було спрямовано 8 анкет обдарованих дітей членів профспілки. Три дитини отримали від ФПУ із спеціального фонду по 1,5 тис. грн. на підтримку і розвиток власних здібностей.

Напрямок нашої роботи щодо оздоровлення членів профспілки та їх працівників стає серед інших все більш вагомим.

За організаційною та фінансовою участю профспілки у 2010 році оздоровлено 1424 дитини, з них 56 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Обласною організацією профспілки було організовано відпочинок дітей в оздоровчий табір «Лісова казка» с. Борщівка Лановецького району (12 дітей), ДОЦ «Чайка» cмт. Лазурне Херсонської області (30 дітей, 3 дорослих) та у туристично-оздоровчому комплексі «Парус» м. Бердянськ Запорізької області (31 особа).

За підсумками літньої оздоровчої кампанії 2010 року обсяг залучених коштів на організацію оздоровлення та відпочинок дітей загалом становив 1 млн. 368,4 тис. грн.

Обсяг фінансування з бюджету обласної організації профспілки склав 31 тис. 975 грн. й оздоровлено 76 осіб. Для порівняння ці показники у 2009 році відповідно становили 10 тис. 563 грн. та 25 осіб, що більш, ніж втричі менше проти звітного періоду.

З бюджетів районних профорганізацій було виділено 63 тис. 849 грн., а батьківська доплата становила 104 тис. 332 грн. Слід відзначити, що у 2010 році рівень активності районних і первинних організацій профспілки до вирішення питань організації оздоровлення підвищився.

Узагальнення за результатами звітів про оздоровлення у 2010 році, фотоматеріалів, вивчення думки батьків-членів профспілки та їх дітей свідчать про позитивні тенденції в реалізації цього напрямку роботи облорганізації профспілки, які потрібно розвивати.

Я вважав за потрібне з моменту обрання на посаду голови зосередити увагу на поглибленні соціального діалогу та зміцнення соціального партнерства.

Думаю, що на сьогодні попри окремі думки наших опонентів, відвертих скептиків та членів профспілки, які з тих чи інших причин покинули спілчанські ряди, у нашому профспілковому середовищі немає критичного стану. Разом з тим працювати потрібно з повною самовіддачею, старатися попереджувати негативні явища. Це важко, оскільки на найвищому рівні відносин держави до профспілок інколи взагалі немає розуміння того, що профспілка – це об’єднання тих, хто створює умови для нормального життя всього народу і не тільки для членів організації. Це стосується і нашої області зокрема.

У процесі роботи я постійно підкреслював, що мета і завдання профспілки – співпраця на всіх рівнях управлінської ланки для реалізації соціально-економічних інтересів, задоволення матеріальних потреб і вимог працівників освіти, студентів та учнів, а створення сприятливого морально-психологічного клімату в колективах може бути досягнутим за умов взаємної підтримки та домовленостей.

У стосунках з управління освіти і науки ОДА є позивні моменти, напрацьовані за останній рік.

Будучи членом атестаційної комісії при управлінні освіти і науки, атестаційної комісії вищих навчальних закладів I-II р.а., регіональної експертної комісії ДАК в Тернопільській області, колегії управління, трьохсторонньої ради профспілок, роботодавців та органів влади, я стараюся представляти профспілку як громадську силу, з якою треба рахуватися, а не сприймати її як бездіяльне об’єднання, яке тільки надає фінансову підтримку у проведенні якихось заходів.

Насамперед, я вимагаю змінити ставлення управлінців до укладення угод та виконання їх положень, врахування положень Генеральної, Галузевої угод, позиції профспілки в процесі планування роботи та формування бюджетів тощо. Підготовка управлінської сторони до аналізу виконання положень угоди повинна бути не формальною. Рішення будемо готувати спільно з урахуванням перспективи розвитку галузі та покращення умов для здійснення професійної діяльності.

Мої пропозиції та зауваження щодо планування роботи управління, колегії на 2011 рік, узгодження з планом роботи ради облорганізації профспілки були враховані. Ряд питань розглядатимуться спільно за засіданнях президії ради облорганізації та колегії управління.

Були також підготовлені спільно з управлінням листи до органів управління освітою на місцях, керівників закладів освіти області, в яких йшлося про необхідність співпраці з профспілкою, дотримання положень угод і колдоговорів для забезпечення нормального функціонування системи освіти.

На жаль, ще багато пропозицій залишається поза увагою. Пояснення одне – нас ставлять у певні рамки щодо фінансування та ін. питань, пов’язаних із забезпеченням функціонування галузі. У більшості випадків це дійсно так; і нам усім треба разом добиватися поставленої мети через усю вертикаль профспілкової структури.

Не все гаразд у нас із профспілковим членством. Серйозні проблеми з цього питання виникли вже давно і продовжується відтік членів профспілки у Чортківському районі. Я тричі побував у цьому районі, кілька разів цю проблему обговорював під час зустрічей з головою райорганізації та начальником відділу освіти райдержадміністрації. Пояснення сторін різні, інколи повністю протилежні. Тому виникла потреба це питання принципово обговорити на найближчій нараді голів районних організацій.

Щодо членства, то станом на 01.01.2011р. на обліку в Тернопільській обласній організації профспілки перебуває 811 первинних організацій (це така ж кількость, як у 2009 році) та 51361 членів профспілки (проти 52154 - у 2009 році). Охопленість працюючих та студентів профспілковим членством становить 87 відсотків.

У складі обласної організації перебуває 17 районних та поки що 1 міська профорганізації, в яких налічується 29560 членів профспілки, що становить 57,6 відс. від загалу профспілкового членства.

На сьогодні можна виділити кілька чинників, які негативно впливають на чисельність членів облорганізації профспілки, зокрема:

- зменшення кількості державних місць навчання у ВНЗ, що є причиною зменшення чисельності студентської профспілки;

- небажання студентів, які навчаються на контрактній формі, перебувати у профспілці;

- небажання окремих працівників платити внески.

Не можна також не враховувати і рівень ефективності управлінської діяльності у профспілковому середовищі. Зрештою, мені особисто прийдеться прикласти максимум зусиль, а раді та президії ради можливо й прийняти непопулярні, але адекватні рішення з метою підвищення авторитету нашої організації.

Разом з тим, є позитивні моменти. Треба відзначити активну роботу по збільшенню чисельності профспілкової організації голову Кременецької райорганізації профспілки Чечуріну Л.І., голову первинної профорганізації студентів ТНТУ ім. І.Пулюя Кравця О.І. та голову об’єднаної первинної профорганізації Тернопільського технічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя Кутко О.М.

Шановні члени ради, запрошені! Розумію, що становлення нашої організації як сили, здатної вирішувати швидко і принципово всі проблеми освітян, мало б бути більш активним. Цей процес в залежності від соціально-економічної, політичної ситуації в країні, відношення владних органів до профспілки є часто важким, складним і довготривалим. Так, на це є як об’єктивні, так і суб’єктивні причини, але ми є частиною профспілкового руху України. Відокремлено чогось досягти було б набагато важче, або практично неможливо.

Наше завдання полягає у поступовості роботи, як це передбачено Статутом. Вважаю, що активним діям має передувати використання всіх форми і методів діяльності.

Знаю, життя вимагає вдосконалення будь-якої діяльності та адекватної самооцінки як і те, що конструктивна критика завжди сприяє покращенню роботи та кінцевих її результатів. Саме тому всі ваші зауваження та пропозиції щодо моєї роботи та виконавчого апарату будуть враховані у процесі подальшої реалізації наших завдань та досягнення поставленої мети.

Голова обласної організації профспілки

працівників освіти і науки О.Я. Равлик